Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Menu

Regulamin - zakupy narzędzi w sklepie internetowym ELTECH

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.eltech.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet narzędzi, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju produktów z branży narzędziowej.
 2. Sklep prowadzony jest przez: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, 58-100, przy ulicy Fabrycznej 1-3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - pod numerem KRS 0000081787, NIP 884-23-60-401, Regon 891125941.
 3. Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 74 858 27 65 (opłata jak za standardowe połączenie telefoniczne wg cennika operatora) lub pod adresem e-mail: sklep@eltech.com.pl
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży

§2 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Aby zamówić dowolny produkt w sklepie internetowy Kupujący musi wypełnić formularz zawierający jego dane osobowe lub dokonać rejestracji, jest to niezbędne w procesie realizacji zamówień.
 2. Zakupy w systemie zamówień internetowych Sklepu mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie: sklep.eltech.com.pl
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez cała dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w systemie zamówień internetowych Sklepu.
 6. W przypadku pytań związanych z realizacja zamówienia złożonego w systemie zamówień internetowych Sklepu należy kontaktować się z Administratorem sklepu internetowego.
 7. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
  • transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub
  • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
  • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. O wystąpieniu trudności z realizacja złożonego zamówienia w części lub całości Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez swojego Opiekuna lub przez Administratora sklepu internetowego.
 11. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym (błędny numer telefonu, e-mail), zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.

§3 CENY PRODUKTÓW

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów wraz z cenami nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Wszystkie ceny produktów wyrażone są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki ustalonych stosownie do §5.
 4. Na zakupiony produkt Sklep wystawia dokument sprzedaży – dowód zakupu, którym jest paragon lub faktura VAT.

§4 PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • przelewem przed dostawą towaru (przedpłata) na rachunek bankowy Sklepu,
  • płatność za pobraniem w chwili dostarczenia towaru do Kupującego przez firmę kurierską,
  • płatność gotówką przy odbiorze własnym.
  • płatność online za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Wszelkie płatności powinny być uregulowane przez Kupującego zgodnie z wybraną formą. Zmiana formy płatności możliwa jest przed wysyłką towaru i powinna być uzgodniona ze Sklepem.
 3. W przypadku formy płatności przelewem wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Sklepu: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Swidnica, konto:
  - Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Wrocław - 73 1030 1289 0000 0000 8326 2001
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§5 TERMINY i KOSZT DOSTAW

 1. Terminy dostawy zamówionych towarów wynoszą odpowiednio:
  • 24 godziny – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Sklepu i złożeniu zamówienia do godz. 13.00,
  • 2 dni robocze – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Sklepu i złożeniu zamówienia po godz. 13.00,
  • 3-5 dni roboczych – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym producenta (produkty standardowe, katalogowe - obszar Polski),
  • 3-10 dni roboczych – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym producenta (produkty standardowe, katalogowe - obszar UE),
  • produkty niestandardowe, wykonania specjalny – terminy dostaw będą uzgadnianie indywidualnie.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 3. Sklep ponosi koszt dostawy zamówionych towarów o łącznej wadze do 30 kg przy zamówieniu o wartości powyżej 800 PLN brutto
 4. Przy kwocie zamówienia mniejszej od podanej powyżej koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia i stanowi odrębną pozycje na dowodzie sprzedaży.
 5. Wszelkie wysyłki zamówionego w Sklepie towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy DB SCHENKER. Koszt dostawy przesyłki o standardowych wymiarach i wadze do 30 kg wynosi 18,50 PLN brutto. Powyżej 30 kg koszty transportu ustalane są indywidualnie.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Świdnicy.
 7. Na terenie Świdnicy istnieje możliwość dostarczenia zakupionego towaru przez Sklep.

§6 GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT), który należy okazać.
 2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.

§7 REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie towaru wolnego od wad.
 2. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transportu lub niezgodności ilościowej dostarczanych towarów, należy spisać protokół reklamacyjny wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej, co ułatwia proces rozpatrywania reklamacji,
 3. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub występuje niezgodność ilościowa, Kupujący w celu dochodzenia uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową powinien zgłosić niezgodność wysyłki z umową do Sklepu na adres e-mail: sklep@eltech.com.pl, telefonicznie 74/8582765, za pośrednictwem faksu nr 74/8582701 lub pisemnie na adres Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica.
 4. Reklamacje na towary dostarczane przez Sklep są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)
 5. Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie kopii dowodu zakupu (w szczególności paragon, faktura) i towaru reklamowanego wraz z opisem przyczyny reklamacji. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica,
 6. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, towar reklamowany jest zwrócony Kupującemu. Kupujący ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego.
 7. Reklamacje nieobjęte gwarancją producenta dotyczące niezgodności towaru z umową rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji i żądania Kupującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar stosownie do żądania Kupującego zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy lub Sklep zwróci pieniądze.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną powinny być zgłaszane drogą mailową na adres sklep@eltech.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 74 858 27 65.

§8 ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Towar zakupiony przez Kupującego powinien ulegać zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi Kupujący.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz oryginały pozostałych dokumentów, jeżeli dotyczy (tj. instrukcja, gwarancja i inne). Sklep na tej podstawie wystawi Kupującemu dokument korygujący.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeśli:
  • towar jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (wykonania specjalne)
  • są to programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru przelewem na rachunek Kupującego w terminie 5 dni roboczych.
 7. Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kupujący. Kupujący, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów towarów odsyłanych za pobraniem.

§9 DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

  1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 

  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; 

  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 

  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

  2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptacje przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za losową siłę wyższą, która uniemożliwia realizację umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie kwestie sporne załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Sadem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sad właściwy dla siedziby pozwanego lub sad właściwy dla miejsca wykonania umowy.

UWAGA

Wszelkie zamieszczone w sklepie internetowym znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie zostały umieszczone w celach informacyjnych. Opisy oraz zdjęcia produktów maja charakter informacyjny.

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe