• facebook
 • google+
 • allegro
 • youtube
www.eltech.com.pl
Przewiń do góry
> Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym sklep.eltech.com.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem: sklep.eltech.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet narzędzi, elektronarzędzi oraz wszelkiego rodzaju produktów z branży narzędziowej.
 2. Sklep prowadzony jest przez: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy, 58-100, przy ulicy Fabrycznej 1-3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego - pod numerem KRS 0000081787, NIP 884-23-60-401, Regon 891125941.
 3. Kontakt: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 74 858 27 65 (opłata jak za standardowe połączenie telefoniczne wg cennika operatora) lub pod adresem e-mail: sklep@eltech.com.pl
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do:
  • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży

§2 ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 1. Aby zamówić dowolny produkt w sklepie internetowy Kupujący musi wypełnić formularz zawierający jego dane osobowe lub dokonać rejestracji, jest to niezbędne w procesie realizacji zamówień.
 2. Zakupy w systemie zamówień internetowych Sklepu mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronie: sklep.eltech.com.pl
 3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a zamówienia w sklepie internetowym są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez cała dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w systemie zamówień internetowych Sklepu.
 6. W przypadku pytań związanych z realizacja zamówienia złożonego w systemie zamówień internetowych Sklepu należy kontaktować się z Administratorem sklepu internetowego.
 7. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, ze zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i akceptuje jego postanowienia.
 8. Zastrzegamy sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionego zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
  • transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki) lub
  • we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
  • przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 10. O wystąpieniu trudności z realizacja złożonego zamówienia w części lub całości Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez swojego Opiekuna lub przez Administratora sklepu internetowego.
 11. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym (błędny numer telefonu, e-mail), zamówienie po 5 dniach roboczych zostaje anulowane.

§3 CENY PRODUKTÓW

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów wraz z cenami nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 2. Wszystkie ceny produktów wyrażone są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki ustalonych stosownie do §5.
 4. Na zakupiony produkt Sklep wystawia dokument sprzedaży – dowód zakupu, którym jest paragon lub faktura VAT.

§4 PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • przelewem przed dostawą towaru (przedpłata) na rachunek bankowy Sklepu,
  • płatność za pobraniem w chwili dostarczenia towaru do Kupującego przez firmę kurierską,
  • płatność gotówką przy odbiorze własnym.
  • płatność online za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Wszelkie płatności powinny być uregulowane przez Kupującego zgodnie z wybraną formą. Zmiana formy płatności możliwa jest przed wysyłką towaru i powinna być uzgodniona ze Sklepem.
 3. W przypadku formy płatności przelewem wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Sklepu: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Swidnica, konto:
  - Bank Handlowy w Warszawie S.A. O/Wrocław - 73 1030 1289 0000 0000 8326 2001
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

§5 TERMINY i KOSZT DOSTAW

 1. Terminy dostawy zamówionych towarów wynoszą odpowiednio:
  • 24 godziny – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Sklepu i złożeniu zamówienia do godz. 13.00,
  • 2 dni robocze – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym Sklepu i złożeniu zamówienia po godz. 13.00,
  • 3-5 dni roboczych – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym producenta (produkty standardowe, katalogowe - obszar Polski),
  • 3-10 dni roboczych – w przypadku posiadania towaru na stanie magazynowym producenta (produkty standardowe, katalogowe - obszar UE),
  • produkty niestandardowe, wykonania specjalny – terminy dostaw będą uzgadnianie indywidualnie.
 2. Zakupione towary dostarczane są pod adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 3. Sklep ponosi koszt dostawy zamówionych towarów o łącznej wadze do 30 kg przy zamówieniu o wartości powyżej 800 PLN brutto
 4. Przy kwocie zamówienia mniejszej od podanej powyżej koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia i stanowi odrębną pozycje na dowodzie sprzedaży.
 5. Wszelkie wysyłki zamówionego w Sklepie towaru prowadzone są za pośrednictwem firmy DB SCHENKER. Koszt dostawy przesyłki o standardowych wymiarach i wadze do 30 kg wynosi 18,50 PLN brutto. Powyżej 30 kg koszty transportu ustalane są indywidualnie.
 6. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w Świdnicy.
 7. Na terenie Świdnicy istnieje możliwość dostarczenia zakupionego towaru przez Sklep.

§6 GWARANCJA

 1. Wszystkie produkty w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT), który należy okazać.
 2. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.

§7 REKLAMACJE

 1. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie towaru wolnego od wad.
 2. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego powstałego podczas transportu lub niezgodności ilościowej dostarczanych towarów, należy spisać protokół reklamacyjny wraz z przedstawicielem firmy kurierskiej, co ułatwia proces rozpatrywania reklamacji,
 3. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub występuje niezgodność ilościowa, Kupujący w celu dochodzenia uprawnień związanych z niezgodnością towaru z umową powinien zgłosić niezgodność wysyłki z umową do Sklepu na adres e-mail: sklep@eltech.com.pl, telefonicznie 74/8582765, za pośrednictwem faksu nr 74/8582701 lub pisemnie na adres Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica.
 4. Reklamacje na towary dostarczane przez Sklep są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)
 5. Obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie kopii dowodu zakupu (w szczególności paragon, faktura) i towaru reklamowanego wraz z opisem przyczyny reklamacji. Reklamujący dostarcza towar reklamowany na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul, Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica,
 6. W przypadku nieuznania reklamacji przez Sklep, towar reklamowany jest zwrócony Kupującemu. Kupujący ma prawo zastrzec sobie, iż w przypadku nieuznania reklamacji nie życzy sobie zwrotu towaru reklamowanego.
 7. Reklamacje nieobjęte gwarancją producenta dotyczące niezgodności towaru z umową rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji i żądania Kupującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji towar stosownie do żądania Kupującego zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy lub Sklep zwróci pieniądze.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną powinny być zgłaszane drogą mailową na adres sklep@eltech.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 74 858 27 65.

§8 ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Towar zakupiony przez Kupującego powinien ulegać zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Kupujący jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica. Koszt zwrotu towaru do Sklepu ponosi Kupujący.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz oryginały pozostałych dokumentów, jeżeli dotyczy (tj. instrukcja, gwarancja i inne). Sklep na tej podstawie wystawi Kupującemu dokument korygujący.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeśli:
  • towar jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (wykonania specjalne)
  • są to programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione Sklep gwarantuje zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru przelewem na rachunek Kupującego w terminie 5 dni roboczych.
 7. Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do Sklepu, w którym kupił nowy produkt. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Kupujący. Kupujący, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres: Centrala Techniczna ELTECH Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1-3, 58-100 Świdnica
 8. Sklep nie przyjmuje żadnych zwrotów towarów odsyłanych za pobraniem.

§9 OCHRONA DANYCH

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Centrale Techniczna ELTECH Sp. z o.o. (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawa o danych osobowych, nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 3. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, jego dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz o oferowanych promocjach.
 4. Jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę, po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym przesyła Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
 5. Każdy Kupujący ma możliwość wglądu w swoje dane w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wniesienia zadania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady funkcjonowania sklepu internetowego.
 2. Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptacje przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa sprzedaży towarów i usług zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za losową siłę wyższą, która uniemożliwia realizację umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Wszystkie kwestie sporne załatwiane będą w pierwszej kolejności polubownie.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 8. Sadem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sad właściwy dla siedziby pozwanego lub sad właściwy dla miejsca wykonania umowy.

UWAGA

Wszelkie zamieszczone w sklepie internetowym znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W sklepie zostały umieszczone w celach informacyjnych. Opisy oraz zdjęcia produktów maja charakter informacyjny.

Producenci
 • Bosch

  Makita

  Kuźnia Sułkowice

  Tesa

  Insize

  Preisser

  Gimex

 • KS TOOLS

  Klingspor

  EL-CUT

  Dremel

  Lenox

  Maktec

  Skil

 • Abicor Binzel

  Standard Gage

  Lincoln Electric Bester

  Bahco

  Kemppi

  Knipex

  IRWIN Tools

 • Sprawdzony sprzedawca - 25 lat w branży
 • Ponad 1 500 000 obsługiwanych Klientów
 • Masz 14 dni na zwrot bez podania przyczyny!
 • Bezpieczeństwo zakupów
 • Gwarancja dostępności / wysyłka 24 h
 • Tylko oryginalne produkty
+48 74 858 27 65
koszt wg cennika operatora
pn-pt. 7.30 - 15.30
© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®